Стъкла за очила от други материали.

  • - - 9001502000 80: Некоригиращи
  • - - 9001504100 10: Коригиращи
  • - - - 9001504100 20: Напълно обработени от двете страни
  • - - - - 9001504100 80 (2/0) : Еднофокусни
  • - - - - 9001504900 80 (2/0) : Други
  • - - - 9001508000 80 (2/0) : Други