Меки опаковки за материали в насипно състояние.

  • - - - 6305321100 10: Получени от ленти или подобни форми от полиетилен или от полипропилен
  • - - - - 6305321100 80: Трикотажни или плетени
  • - - - - 6305321900 80 (0/3) : Други
  • - - - 6305329000 80 (4/0) : Други