Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 4403110000 10: Обработен с боя, креозот или други консерванти
 • - - 4403110000 80: Иглолистен
 • - - 4403120000 80: Различен от иглолистен
 • - 4403210000 10: Друг, иглолистен
 • - - 4403210000 80 (2/0) : От бор от вида Pinus spp., с минимален размер на напречния разрез 15 cm
 • - - 4403220000 80 (2/0) : От бор (Pinus spp.), друг
 • - - 4403230000 80 (2/0) : От ела от вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp., с минимален размер на напречния разрез 15 cm
 • - - 4403240000 80 (2/0) : От ела от вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp., друг
 • - - 4403250000 80 (2/0) : Друг, с минимален размер на напречния разрез 15 cm
 • - - 4403260000 80: Друг
 • - 4403410000 10: Друг, от тропически дървесни видове
 • - - 4403410000 80: Тъмночервено меранти, светлочервено меранти и меранти бакау
 • - - 4403490000 80 (3/0) : Друг
 • - 4403910000 10: Друг
 • - - 4403910000 80: От дъб (Quercus spp.)
 • - - 4403930000 80: От бук (Fagus spp.), с минимален размер на напречния разрез 15 cm
 • - - 4403940000 80: От бук (Fagus spp.), друг
 • - - 4403950000 80 (2/0) : От бреза (Betula spp.), с минимален размер на напречния разрез 15 cm
 • - - 4403960000 80: От бреза (Betula spp.), друг
 • - - 4403970000 80: От топола и трепетлика (Populus spp.)
 • - - 4403980000 80: От евкалипт (Eucalyptus spp.)
 • - - 4403990000 80: Друг