Напречно нарязан, необелен дървен материал.

  • - - - - 4403211010 80: Изнесен от Руската Федерация в съответствие с Регламент № 498/2012 на Комисията
  • - - - - 4403211090 80: Друг