От иглолистен дървен материал / Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти или други подобни; дървени пръчки, ленти и други подобни.

Deutsch 1

  • - - 4404100010 80: Дървени пръчки, ленти и други подобни
  • - - 4404100090 80: Други