Мат / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

  • - - - 7019310010 80: С ниска влагопоглъщаемост, за определени типове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 7019310090 80: Други