Маховици и ролки, включително полиспастните ролки.

Deutsch 1 English 1