Други / Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), електрически (включително тези с електрически загрети газове) или опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси или чрез плазмена дъга; електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или от металокерамики.

Čeština 1

  • - - - 8515391300 10: Ръчни, с обмазани електроди, състоящи се от съответните приспособления за заваряване и
  • - - - - 8515391300 80: От един трансформатор
  • - - - - 8515391800 80: От един генератор или от един ротативен преобразувател, или от един статичен преобразувател
  • - - - 8515399000 80: Други