Други / Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, различни от машините и устройствата от № 8437.

  • - - - 8433591100 10: Машини за събиране и рязане на реколтата
  • - - - - 8433591100 80: Самоходни
  • - - - - 8433591900 80: Други
  • - - - 8433598500 80: Други