Други / Запаметяващи единици / Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 1 Deutsch 402 English 28 Français 17 Magyar 2 Nederlands 21 Polski 6 Română 2 Slovenščina 1 Svenska 3

Дисков масив за съхранение на данни с обем…

Дисков масив за съхранение на данни с обем 144TB. Състои се от двойка Linux сървъри, служещи за управление на масива и 72 броя твърди диска (с по 1 или 2 TB обем) за монтиране на рак.

Служи за съхранение на мултимедийни данни и осигурява достъп до тези данни посредством IP мрежа.

Поддържа едновременно NAS и SAN технологии за достъп до ISCSI, CIFS, NFS, HTTP и FTP файлове.

Интерфейси: 2бр. Chelsio dual port 10GigE TOE, InfiniBand, IPMI, RS-232.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЗА ДАННИ ДИСКОВИ ЗАПАМЕТЯВАЩИ ЕДИНИЦИ