Части / Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

  • - - 8479901500 80: Части за машините от подпозиция 8479|89|70
  • - - 8479902000 10: Други
  • - - - 8479902000 80 (3/0) : Излети или формовани от чугун, желязо или стомана
  • - - - 8479907000 80 (7/0) : Други