От видовете, използвани с апаратите за телекомуникация, автоматичните машини за обработка на информация и техните единици.

  • - - - 8504403010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8504403090 80 (0/1) : Други