Валци за валцовъчни машини / Валцовъчни машини за метали и техните валци.

  • - - 8455301000 80: От чугун
  • - - 8455303100 10: От кована стомана
  • - - - 8455303100 80: Работни валци за горещо валцовaне; опорни валци за горещо и за студено валцоване
  • - - - 8455303900 80: Работни валци за студено валцовaне
  • - - 8455309000 80: Други