Машини за отливане / Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост.

  • - - 8454301000 80: Машини за леене под налягане
  • - - 8454309000 80: Други