Части / Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло.

  • - - 8475901000 80: Части за машините от подпозиция 8475|21|00
  • - - 8475909000 80: Други