Други машини и апарати / Електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

Čeština 3 Deutsch 30 Français 29 Magyar 1 Polski 5

 • - - 8543700100 80: Артикули, проектирани специално за свързване с телеграфни или телефонни апарати или инструменти или към телеграфни или телефонни мрежи
 • - - 8543700200 80: Микровълнови усилватели
 • - - 8543700300 80: Безжични дистанционни устройства с инфрачервени сигнали за конзоли на видеоигри
 • - - 8543700400 80 (2/0) : Цифрови полетни записващи устройства
 • - - 8543700500 80: Захранван от батерия преносим електронен четец за запис и възпроизвеждане на текст, неподвижни изображения и аудио файлове
 • - - 8543700600 80: Апарати за обработка на цифрови сигнали за свързване към кабелна или безжична мрежа за смесване на звук
 • - - 8543700700 80: Преносими интерактивни електронни образователни устройства, предназначени главно за деца
 • - - 8543700800 80: Газоразрядни почистващи уреди за премахване на органични замърсители от обекти, наблюдавани с електронен микроскоп, и от обектни носачи
 • - - 8543700900 80: Сензорни устройства за въвеждане на данни (т.нар. сензорни екрани) без възможност за извеждане на изображения, за вграждане в апарат с екран, които функционират чрез засичане на наличието и местоположението на докосване в площта на екрана
 • - - 8543701000 80: Електрически машини с функция за превод или функция за речник
 • - - 8543703000 80: Антенни усилватели
 • - - 8543705000 80: Солариуми и подобни апарати за добиване на тен
 • - - 8543706000 80: Оградни електрификатори
 • - - 8543707000 80: Електронни цигари
 • - - 8543709000 80 (17/1) : Други