Машинки за събиране на подвижни листове или за класьори.

Deutsch 1 Français 1 Polski 1

 • - - 8305100011 10: Машинки за класьори с пръстени, състоящи се от две правоъгълни стоманени пластини или телове, с монтирани на тях най-малко по четири полупръстена от стоманен тел (различни от тези с 17 или 23 пръстена), пластините са съединени посредством покривна стоманена пластина, машинките се отварят чрез раздалечаване на полупръстените или чрез фиксиран върху тях малък стоманен лостов механизъм
 • - - - 8305100011 80: Изпратени от Виетнам
 • - - - 8305100013 80: Изпратени от Лаоска народно-демократична република
 • - - - 8305100019 80: Други
 • - - 8305100021 10: Машинки за класьори с пръстени, състоящи се от две правоъгълни стоманени пластини или телове, с монтирани на тях по 17 или 23 полупръстена от стоманена тел, пластините са съединени посредством покривна стоманена пластина, машинките се отварят чрез раздалечаване на полупръстените или чрез фиксиран върху тях малък стоманен лостов механизъм
 • - - - 8305100021 80: Изпратени от Виетнам
 • - - - 8305100023 80: Изпратени от Лаоска народно-демократична република
 • - - - 8305100029 80: Други
 • - - 8305100034 10: Машинки за класьори с пръстени
 • - - - 8305100034 80: Машинки за класьори с пръстени, състоящи се от две стоманени пластини или телове, с монтирани на тях най-малко по четири полупръстена от стоманен тел (различни от тези с 17 или 23 пръстена), пластините са съединени посредством покривна стоманена пластина, машинките се отварят чрез раздалечаване на полупръстените или чрез фиксиран върху тях малък стоманен лостов механизъм
 • - - - 8305100035 80: Машинки за класьори с пръстени, състоящи се от две стоманени пластини или телове, с монтирани на тях по 17 или 23 полупръстена от стоманена тел, пластините са съединени посредством покривна стоманена пластина, машинките се отварят чрез раздалечаване на полупръстените или чрез фиксиран върху тях малък стоманен лостов механизъм
 • - - - 8305100036 80: Машинки за класьори с пръстени, състоящи се повече от две стоманени пластини или телове, с монтирани на тях най-малко по четири полупръстена от стоманен тел , пластините са съединени посредством покривна стоманена пластина, машинките се отварят чрез раздалечаване на полупръстените или чрез фиксиран върху тях малък стоманен лостов механизъм
 • - - - 8305100049 80: Други
 • - - 8305100050 80: Машинки с дъгообразни лостчета, използвани за архивиране на листа или други документи в класьори, състоящи се от масивни дъгообразни метални елементи (обикновено два), монтирани върху основа и снабдени с поне един механизъм за отваряне, позволяващ вмъкването на листа или други документи
 • - - 8305100099 80: Други