Мебели от дърво, от видовете, използвани в канцелариите.

  • - - 9403301100 10: С височина, непревишаваща 80 cm
  • - - - 9403301100 80: Бюра
  • - - - 9403301900 80: Други
  • - - 9403309100 10: С височина, превишаваща 80 cm
  • - - - 9403309100 80: Шкафове, класьори и картотеки
  • - - - 9403309900 80: Други