Други, за мебели / Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали; ролки с приспособление за монтиране, от неблагородни метали; приспособления за автоматично затваряне на врати, от неблагородни метали.

Čeština 12 Deutsch 146 English 1 Français 9 Polski 74 Română 4 Svenska 10

  • - - - 8302420010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8302420090 80: Други