Други мебели (шкафове, витрини и подобни) за консервиране и излагане на продукти, с вградено оборудване за охлаждане или замразяване.

Polski 1