Други / Сглобяеми конструкции / МЕБЕЛИ; МЕДИЦИНСКА И ХИРУРГИЧЕСКА МЕБЕЛИРОВКА; СПАЛНИ АРТИКУЛИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ; РЕКЛАМНИ ЛАМПИ, СВЕТЛИННИ НАДПИСИ, СВЕТЛИННИ УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ.

  • - - 9406901000 80: Мобилни къщи
  • - - 9406903100 10: Други
  • - - - 9406903100 20: От желязо или от стомана
  • - - - - 9406903100 80: Оранжерии
  • - - - - 9406903800 80: Други
  • - - - 9406909000 80: От други материали