От рафинирана мед / Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,15 mm (без подложката).

  • - - - 7410210010 80: Листове или плочи от политетрафлуоретилен, с пълнеж от алуминиев оксид или титанов диоксид или подсилени с тъкан от стъклени влакна, покрити върху двете си страни с медно фолио
  • - - - 7410210030 80: Фолио от полиимид, дори съдържащо епоксидна смола и/или стъклени влакна, покрито от едната или от двете страни с медно фолио
  • - - - 7410210040 80: Листове или плочи - състоящи се поне от централен слой от хартия или централен лист от всякакви видове нетъкани влакна, ламиниран върху двете си страни фабрично с тъкан от стъклени влакна и импрегниран с епоксидна смола, или - състоящи се от няколко слоя хартия, импрегнирани с фенолна смола, покрити върху едната или двете си страни с медно фолио с максимална дебелина 0,15 mm
  • - - - 7410210050 80: Плочи, - състоящи се от поне един слой тъкан от стъкловлакна, импрегниран с епоксидна смола, - покрити от едната или двете страни с медно фолио с дебелина не по-голяма от 0,15mm и - с относителна диелектрична проницаемост по-малка от 3,9 и коефициент на диелектричните загуби (тангенс делта) по-малък от 0,015 при честота на измерване 10 GHz, при измерване в съответствие с IPC-TM-650
  • - - - 7410210055 80: Плочи: — състоящи се от поне един слой тъкан от стъкловлакна, импрегниран с епоксидна смола, — покрити от едната или двете страни с медно фолио с дебелина не повече от 0,15 mm, — с диелектрична константа (DK) по-малка от 5,4 при 1 MHz, измерена в съответствие с IPC-TM-650 2.5.5.2, — с тангенс на ъгъла на диелектричните загуби по-малък от 0,035 при 1 MHz, измерен в съответствие с IPC-TM-650 2.5.5.2, — с индекс на сравнително проследяване (CTI) 600 или повече
  • - - - 7410210060 80: Ламарини, роли и листове от синтетична или изкуствена смола: - с дебелина, непревишаваща 25µm, - покрити двустранно с медно фолио с дебелина, непревишаваща 0,15 mm, - с електрически капацитет от 1,09pF/mm$2 или повече, използвани при изработването на електронни платки
  • - - - 7410210090 80: Други