Други / Телове от мед / МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД.

  • - - - 7408191000 80: Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава 0,5 mm
  • - - - 7408199000 80: Чийто най-голям размер на напречното сечение не превишава 0,5 mm