МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД.

 • 7401000000 80: Меден камък; циментна мед (медна утайка)
 • 7402000000 80: Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране
 • 7403000000 80 (9/0) : Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид
 • 7404000000 80 (4/0) : Отпадъци и отломки от мед
 • 7405000000 80: Матерни медни сплави
 • 7406000000 80 (2/0) : Прахове и люспи от мед
 • 7407000000 80 (4/0) : Пръти и профили от мед
 • 7408000000 80 (7/0) : Телове от мед
 • 7409000000 80 (11/0) : Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15|mm
 • 7410000000 80 (6/0) : Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,15|mm (без подложката)
 • 7411000000 80 (5/0) : Тръби от мед
 • 7412000000 80 (2/0) : Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от мед
 • 7413000000 80 (2/0) : Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули, от мед, без електрическа изолация
 • 7415000000 80 (7/0) : Клинове, гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и подобни артикули, от мед или със стъбло от желязо или стомана и глава от мед; винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително и федершайбите) и подобни артикули, от мед
 • 7418000000 80 (2/0) : Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от мед; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба, от мед
 • 7419000000 80 (4/0) : Други изделия от мед