От мека пяна / От полиуретани / Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини.

  • - - - - 3921131010 80: Лист от полиуретан на пяна, с дебелина 3|mm (±|15|%) и относително тегло 0,09435|или повече, но непревишаваща 0,10092
  • - - - - 3921131020 80: Рула от полиуретанова пяна с отворени клетки:| -|с дебелина 2,29|mm (±|0,25|mm), -|повърхностно обработен с адхезионен агент за порьозност, и -|ламиниран с полиестерно фолио и слой от текстилен материал
  • - - - - 3921131090 80: Други