От мека пяна / От полиуретани / Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини.

Čeština 1 Dansk 1 Deutsch 22 Suomi 2 Français 6 Nederlands 8 Slovenščina 1

  • - - - - 3921131010 80: Лист от полиуретан на пяна, с дебелина 3 mm (± 15 %) и относително тегло 0,09435 или повече, но непревишаваща 0,10092
  • - - - - 3921131020 80: Рула от полиуретанова пяна с отворени клетки:  - с дебелина 2,29 mm (± 0,25 mm), - повърхностно обработен с адхезионен агент за порьозност, и - ламиниран с полиестерно фолио и слой от текстилен материал
  • - - - - 3921131090 80: Други