РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ.

  • 0301000000 80 (10/0) : Живи риби
  • 0302000000 80 (53/0) : Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304
  • 0303000000 80 (52/0) : Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304
  • 0304000000 80 (55/0) : Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени
  • 0305000000 80 (28/0) : Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека
  • 0306000000 80 (23/0) : Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека
  • 0307000000 80 (36/0) : Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека
  • 0308000000 80 (10/0) : Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, годни за консумация от човека