Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302541100 10: Мерлузи от рода Merluccius
  • - - - - 0302541100 80: Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus)
  • - - - - 0302541500 80: Австралийски мерлузи (Merluccius australis)
  • - - - - 0302541900 80 (3/0) : Други
  • - - - 0302549000 80: Мерлузи от рода Urophycis