Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.).

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0304741100 10: Мерлузи от рода Merluccius
  • - - - - 0304741100 80: Бяла мерлуза (Merluccius capensis) и черна мерлуза (Merluccius paradoxus)
  • - - - - 0304741500 80: Аржентинска мерлуза (Merluccius hubbsi)
  • - - - - 0304741900 80 (2/0) : Други
  • - - - 0304749000 80: Мерлузи от рода Urophycis (налим)