Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0210110000 10: Меса от животни от рода на свинете
  • - - 0210110000 80 (8/0) : Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени
  • - - 0210120000 80 (4/0) : Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
  • - - 0210190000 80 (14/0) : Други
  • - 0210200000 80 (2/0) : Меса от животни от рода на едрия рогат добитък
  • - 0210910000 10: Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии
  • - - 0210910000 80: От примати
  • - - 0210920000 80 (5/0) : От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)
  • - - 0210930000 80: От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)
  • - - 0210990000 80 (20/0) : Други