Обезкостени / Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени.

Español 7 Polski 12

  • - - 0201300010 80: Висококачествено
  • - - 0201300020 10: Други
  • - - - 0201300020 80: Месо от биволи
  • - - - 0201300030 80: от бизон
  • - - - 0201300090 80: Други