Обезкостени / Други / Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии.

  • - - - - - - 0210992910 80: От агнета
  • - - - - - - 0210992990 80: Други