МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ.

  • 0201000000 80 (3/0) : Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени
  • 0202000000 80 (3/0) : Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени
  • 0203000000 80 (8/0) : Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или|замразени
  • 0204000000 80 (11/0) : Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени
  • 0205000000 80 (2/0) : Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени
  • 0206000000 80 (11/0) : Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени
  • 0207000000 80 (23/0) : Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от №|0105, пресни, охладени или замразени
  • 0208000000 80 (6/0) : Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени
  • 0209000000 80 (2/0) : Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени
  • 0210000000 80 (10/0) : Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии