Разфасовки и карантии, замразени.

 • - - - 0207141000 10: Разфасовки
 • - - - - 0207141000 80: Обезкостени
 • - - - - 0207142000 10: Необезкостени
 • - - - - - 0207142000 80: Половинки или четвъртинки
 • - - - - - 0207143000 80: Цели крилца, дори без връхчетата
 • - - - - - 0207144000 80: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
 • - - - - - 0207145000 80: Гърди и разфасовки от тях
 • - - - - - 0207146000 80: Бутчета и разфасовки от тях
 • - - - - - 0207147000 80: Други
 • - - - 0207149100 10: Карантии
 • - - - - 0207149100 80: Черен дроб
 • - - - - 0207149900 80: Други