Неразфасовани, замразени / Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0207121000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 70 %"
  • - - - 0207129000 80 (0/2) : Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 65 %" или представени по друг начин