Обезкостени / Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени.