Други / Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени.

Română 1

 • - - - - - - 0304999911 10: От скумрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
 • - - - - - - - 0304999911 80: Разфасовки, наречени "flaps"
 • - - - - - - - 0304999919 80: Други
 • - - - - - - 0304999920 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
 • - - - - - - 0304999925 80: От кралски каракуди (Sparus aurata)
 • - - - - - - 0304999940 80: Червен тон (Thunnus thynnus)
 • - - - - - - 0304999950 80: От атлантически тон от вида Thunnus obesus
 • - - - - - - 0304999965 10: От плоски риби (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra)
 • - - - - - - - 0304999965 80: за преработка
 • - - - - - - - 0304999969 80: Други
 • - - - - - - 0304999970 80: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
 • - - - - - - 0304999990 80: Други