От агнета / Обезкостени / Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени.

  • - - - - 0204431010 80: От домашни овце
  • - - - - 0204431090 80: Други