Меса от животни от рода на козите.

 • - - 0204501100 10: Пресни или охладени
 • - - - 0204501100 80: Цели или половин трупове
 • - - - 0204501300 80: Предна част или половин предна част
 • - - - 0204501500 80: Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
 • - - - 0204501900 80: Задна част и половин задна част
 • - - - 0204503100 10: Други
 • - - - - 0204503100 80: Необезкостени разфасовки
 • - - - - 0204503900 80 (2/0) : Обезкостени разфасовки
 • - - 0204505100 10: Замразени
 • - - - 0204505100 80: Цели или половин трупове
 • - - - 0204505300 80: Предна част или половин предна част
 • - - - 0204505500 80: Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
 • - - - 0204505900 80: Задна част и половин задна част
 • - - - 0204507100 10: Други
 • - - - - 0204507100 80: Необезкостени разфасовки
 • - - - - 0204507900 80 (2/0) : Обезкостени разфасовки