Други / Обезкостени / Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени.

Deutsch 1 English 2 Español 4 Français 4 Polski 1

 • - - - 0202309010 80: Висококачествено
 • - - - 0202309020 80: от бизон
 • - - - 0202309050 10: Други
 • - - - - 0202309050 20: Месо от биволи
 • - - - - - 0202309050 30: За преработка
 • - - - - - - 0202309050 80: За преработка до продукти, които се класират в подпозиции 1602 10, 1602 50 31 или 1602 50 95, които не съдържат месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък, които имат съотношение колаген/протеин, непревишаващо 0,45, съдържат тегловно не по-малко от 20 % "постно" месо (без карантии и мазнини) и са със съдържание на месо и желе не по-малко от 85 % от общото нетно тегло; тези продукти са подложени на термична обработка, достатъчна за коагулирането на протеините на месото в дълбочина, така че след разрязването на продукта в най-удебелената му част, да няма следи от розова течност по повърхността на среза (А-продукти)
 • - - - - - - 0202309055 80: За преработка до продукти, различни от тези, които се класират в подпозиции: от 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 и 1602 90 61 (B-продукти)
 • - - - - - - 0202309060 80: Други
 • - - - - - 0202309065 80: Други
 • - - - - 0202309070 10: Други
 • - - - - - 0202309070 20: За преработка
 • - - - - - - 0202309070 80: За преработка до продукти, които се класират в подпозиции 1602 10, 1602 50 31 или 1602 50 95, които не съдържат месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък, които имат съотношение колаген/протеин, непревишаващо 0,45, съдържат тегловно не по-малко от 20 % "постно" месо (без карантии и мазнини) и са със съдържание на месо и желе не по-малко от 85 % от общото нетно тегло; тези продукти са подложени на термична обработка, достатъчна за коагулирането на протеините на месото в дълбочина, така че след разрязването на продукта в най-удебелената му част, да няма следи от розова течност по повърхността на среза (А-продукти)
 • - - - - - - 0202309075 80: За преработка до продукти, различни от тези, които се класират в подпозиции: от 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 и 1602 90 61 (B-продукти)
 • - - - - - - 0202309080 80: Други
 • - - - - - 0202309090 80: Други