Други / Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани.

Deutsch 12 English 2 Nederlands 1

 • - - - 1605290020 10: От рода Crangon spp.
 • - - - - 1605290020 80: Без черупки и замразени
 • - - - - 1605290030 80: Други
 • - - - 1605290040 80: Скариди от вида Pandalus borealis, без черупки, сварени и замразени, но необработени по друг начин
 • - - - 1605290045 80: Скариди от вида Pandalus montagui, без черупки, сварени и замразени, но необработени по друг начин
 • - - - 1605290050 80: Скариди от вида Pandalus borealis, сварени и без черупки, за преработка
 • - - - 1605290055 80: Скариди от вида Pandalus montagui, сварени и без черупки, за преработка
 • - - - 1605290060 80: Скариди от вида Pandalus jordani, сварени и без черупки, за преработка
 • - - - 1605290091 10: Други
 • - - - - 1605290091 20: Без черупки
 • - - - - - 1605290091 80: Замразени
 • - - - - - 1605290096 80: Други
 • - - - - 1605290099 80: Други