Други / Комплектувани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектувани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми.

Deutsch 2

  • - - 9110900010 80: Некомплектовани механизми, сглобени, използвани в автоматичните системи, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 9110900090 80: Други