Некомплектувани механизми, сглобени.

  • - - - 9110120010 80: Използвани в автоматичните системи, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 9110120090 80: Други