Други / Части / Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

Čeština 1 Deutsch 46 Français 5 Italiano 2 Nederlands 4

  • - - - - 8479907010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8479907080 10: Други
  • - - - - - 8479907080 80: Машини, влизащи в състава на линия за производство на литиево-йонни батерии за пътнически превозни средства с електродвигател, за изграждането на такава производствена линия
  • - - - - - 8479907083 80: Клавиатури от силикон или пластмаса, - със или без части от метал, пластмаса, епоксидна смола, усилена със стъклени влакна, или дърво, - напечатани или не, или с повърхностна обработка, - със или без електрически проводящи елементи, - със или без клавиатурно фолио, залепено върху клавиатурата - със или без защитно фолио - еднослойни или многослойни
  • - - - - - 8479907085 80: Инжектори с електромагнитен клапан за оптимизирана пулверизация в горивната камера на двигателя
  • - - - - - 8479907087 80: Горивен маркуч за бутални двигатели с вътрешно горене с датчик за температура на горивото, с най-малко два входящи и три изходящи маркуча, за употреба в производството на двигатели за моторни превозни средства
  • - - - - - 8479907099 80: Други