Други / Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

Čeština 12 Dansk 8 Deutsch 1007 Ελληνικά 1 English 274 Español 24 Suomi 9 Français 313 Hrvatski 2 Magyar 3 Italiano 8 Latviešu 2 Nederlands 52 Polski 116 Română 9 Slovenčina 2 Slovenščina 3 Svenska 12

Дозатор за течен сапун с бутална помпа. За…

от пластмаси; механичен; бутални помпиот пластмаси; механичен; бутални помпи

Дозатор за течен сапун с бутална помпа. За употреба като тоалетен или хигиеннен артикул. Изработен е от пластмаса: акрил.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ ПЛАСТМАСИ МЕХАНИЧЕН БУТАЛНИ ПОМПИ

Автомат за автоматична сензорна врата. Комплект,…

комплектован

Автомат за автоматична сензорна врата. Комплект, състоящ се от следните компоненти: - постояннотоков моторредуктор 24V - релса алуминиева с дължина 2.2 до 2.7 m - електронен контролен панел - селекторен стенен ключ за избор на режим за работа - алуминиев капак със същата дължина както релсата - носещи колички за крилата - 2 или 4 броя - странични капачки стоманени - 2 бр. - инфрачервени сензори за движение - 2 бр. - платка за зареждане на батерия Изделието се представя в разглобен вид

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КОМПЛЕКТОВАН