Други / Неактивни маи; други мъртви едноклетъчни микроорганизми.

Deutsch 1 Polski 2 Slovenčina 1