Други / Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен.