Млечен албумин, включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка.

  • - - 3502201000 80: Негоден или направен негоден за консумация от човека
  • - - 3502209100 10: Друг
  • - - - 3502209100 80: Изсушен (на листове, люспи, кристали, прах и т.н.)
  • - - - 3502209900 80: Друг