Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти.

 • - - - - - - - 2309903111 10: Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 12,5 % или повече
 • - - - - - - - - 2309903111 20: Съдържащи тегловно 15,5 % протеини
 • - - - - - - - - - 2309903111 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
 • - - - - - - - - - 2309903114 80: Други
 • - - - - - - - - 2309903117 10: Други
 • - - - - - - - - - 2309903117 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
 • - - - - - - - - - 2309903119 80: Други
 • - - - - - - - 2309903130 80 (0/1) : Храна за риби
 • - - - - - - - 2309903181 10: Други
 • - - - - - - - - 2309903181 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
 • - - - - - - - - 2309903189 80: Други