Статуетки и други изделия за украса от дървен материал.

  • - - 4420101100 80 (2/0) : От тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка|2|от настоящата глава
  • - - 4420101900 80: От други дървесни видове