Моноподи, стативи с два крака, триножници и подобни артикули.

  • - 9620001000 80: От вида, използван за цифрови, фотографски или видео камери, кинокамери и прожекционни апарати; от вида, използван за други апарати от глава 90
  • - 9620009100 10: Други
  • - - 9620009100 80 (2/0) : От пластмаса или от алуминий
  • - - 9620009900 80: Други